Yavuz Sultan Selim Kimdir?

A+
A-

Yavuz Sultan Selim Kimdir? Osmanlı devletinin yükselme dönemi padişahlarından biridir. Yavuz Sultan Selim döneminde osmanlı haritası bir hayli genişlemiştir. I.Selim osmanlı padişahlarının dokuzuncusu ve 88. İslam halifesidir.

Yavuz Sultan Selim Kimdir? Osmanlı devletinin yükselme dönemi padişahlarından biridir. Yavuz Sultan Selim döneminde osmanlı haritası bir hayli genişlemiştir. Yavuz Sultan Selim osmanlı padişahlarının dokuzuncusu ve 88. İslam halifesidir.

Babası II.Bayezid, annesi Dulkadiroğulları beyliğinden Gülbahar Hatun’dur. Tahtı devir aldığında 2 milyon 375 bin kilometrekare olan Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede iki buçuk katı büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 kilometre karesi Avrupa’da, 1.905.000 kilometre karesi Asya’da, 2.905.000 kilometre karesi Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 kilometre kareye çıkarmıştır.

Uzun boylu ve geniş omuzlu bir yapısı bulunan Yavuz Sultan Selim uzun bıyıkları olan yiğit bir padişahtı. İyi bir eğitim görmüş olan Yavuz Sultan Selim’in hayatı tarihimize konu olacak nice zaferlere konu olmuştur.

Padişahlığı döneminde Anadolu’da Birlik sağlanmış halifelik abbasilerden Osmanlı hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve baharat yolunu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Selim, tahta babası II.Bayezid’a karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon’da görev yapmıştır.

Yavuz Sultan Selim’e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray ona asgari destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512 de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520 de aslan pençesi şirpençe denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşındayken vefat etmiştir.

Yavuz Sultan Selim Padişahlık öncesi

Sert mizacından dolayı Yavuz ve şehzadeliğinden beri Selim Şah olarak anılan Sultan Selim, Hicri Eylül 1470 tarihinde babası Şehzade Bayezid’in Sancak Beyliği görevi nedeniyle Amasya’da dünyaya geldi. Osmanlı’nın daha Küçük yaşlarda devlet tecrübesi kazanması için Şehzadeleri sancaklara gönderme gereği Şehzade Selim’de Trabzon’a vali olarak atandı.

Fatih Sultan Mehmed zamanında Sivas vilayetinin Amasya sancağında büyük oğlu Şehzade tablet sancakbeyi iken yine Sivas Vilayetine bağlı Trabzon sancağında da Şehzade Bayezid in en büyük oğlu Abdullah sancakbeyi olarak bulunmaktadır. Trabzon’da hiç Kale Camii şadırvan anda sancakbeyi Abdullah’ın 1470 tarihli bir kitabesi bulunmuştur. Şehzade Abdullah’ın Trabzon sancakbeyi olarak 1481 yılına kadar bu görevde kaldığı anlaşılmaktadır.

Trabzon’da Şehzade Abdullah’dan sonra Trabzon sancakbeyi olan 2. ve Son şehzade Yavuz Sultan Selimdir. Fatih Sultan Mehmed’in vefatı ile ikinci Bayezid Han Osmanlı Devleti tahtına padişah olarak cülus ettiği zaman, oğlu Şehzade Selim’i 1481 yılında Trabzon sancakbeyi olarak tayin etmiştir. Şehzade Selim gemi ile kefeye oldu Süleyman’ın yanına gidişi ne kadar 1481-1510 yılları arasında yaklaşık olarak 29 yıl Trabzon’da valilik yapmıştır. Valiliği sırasında devlet işleri yanında ilimle de uğraşmış ve Ali’nin Mevlana Abdülhalim Efendi’nin derslerini takip etmiştir.

Daha o zamanlarda Şehzade Selim devletin bel kemiği Türkmenlerin devletten duyduğu memnuniyeti ve Safevi Devleti ne yönelmelerini fark etmiştir. Türkmenleri Devleti bağlamak için Şehzade Selim İstanbul yönetiminden izin almaksızın Gürcüler üzerine sefer yapmış ve bu seferlerin en önemlisi olan Kütahya seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeri ile bir çok yeri fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır. Hatta devlet töresine göre elde edilen ganimetlerin beşte birini beytülmâle katması gerekirken onu da Mücahit Türkmenlere bırakmıştır.

İkinci Bayezid padişah olduktan sonra Şehzade Selim’i askeri alanda ve devlet idareciliğinde yetişmesi için Trabzon Sancağı’na vali olarak tayin etmiştir.

Yauz Sultan Selim’in Hayatı

Yavuz Sultan Selim Kimdir , devlet hayatının ilk günlerinde Müslümanlara hayranlık duyan ve rahatlık sağlayan Yavuz Sultan Selim iradesiyle de düşmana korku ve dehşet salmıştır.

Trabzon’u layıkıyla idare eden Yavuz Sultan Selim valilik döneminde halkına huzur vermeyen Gürcüler’e üç kez sefer düzenlemiştir.

Devler işlerinin yanı sıra ilimle uğraşmayı da seven Şehzade Selim dönemin büyük alimlerinden olan Mevlana Abdülhalim Efendi’nin derslerini takip etmeyi de ihmal etmemiştir.
Yavuz Sultan Selim’in en önemli seferi ise 1508 yılında yaptığı Kütayis seferi olmuştur. Yavuz Sultan Selim seferleri arasında büyük öneme sahip olan bu sefer ile Kars, Erzurum ve Artvin birçok önemli bölge fethedilerek Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.

Sonraki yıllarda bu bölgelerde yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman olmuştur. Dönemin en iyi silahşörlerini devirmeyi başaracak kadar iyi kılıç kullanan Şehzade Selim aynı zamanda ata binme konusunda da son derece iyiydi. Güreşte, ok ve yay yapmada ondan daha başarılısı yoktu.

Devlet malını israf etmeyi sevmeyen ve gereksiz gösterişten hoşlanmayan bir yapısı vardı. Farklı bir yapısı bulunan Yavuz Sultan, ataları gibi sakal uzatan biri değildi.

Bu konuda ise sakalını kendini ele vermemek niyetiyle kestiği rivayet edilmiştir. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise tek kulağına taktığı küpesiydi.

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim 24 Nisan 1512’de babası II. Bayezid’e karşı darbe yaparak tahta çıkmıştır. Bu süreçte Yavuz Sultan Selim’e kızını veren Kırım Hanı Mengli Giray tahta geçmesi için askeri destekte bulunmuştur.

Yavuz Sultan Selim dönemi boyunca Anadolu’da birlik sağlamayı başarmış ve halifelik Abbasilerden Osmanlı’ya geçmiştir. Bu dönemde o sürecin en önemli ticaret yolları olan İpek ve Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlının eline geçmiştir.

Osmanlı Devleti ’ne sekiz yıl hükümdarlık yapan Osmanlı Padişahı bu süreçte büyük zaferler kazanmıştır. Osmanlı ’nın en bilindik padişahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim sekiz yıl gibi kısa bir dönemde Osmanlı topraklarını 2,5 katına çıkarmayı başarmıştır.

Tahtta kaldığı süre boyunca Batı ile barışçıl bir tutum sergileyen Yavuz Selim kendisinden sonra tahtı devralacak olan Kanuni Sultan Süleyman ’ın Batıya ilerlemesi için İslam fetihlerinin önünü açmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in Ölümü

Tahtta kaldığı süre boyunca kazandığı sayısız zaferler ile ‘’Yenilmez’’ olarak anılan Yavuz Sultan Selim ölümü ile de olay olmuştur. Öyle ki batılılar Yavuz’un ölüm haberi sonrasında sevinç gösterileri düzenlemiştir.

Edirne’ye hareket etmeden birkaç gün önce sarayın bahçesinde gezinirken yanındaki Hasan Can’a sırtında bir ağrı oluştuğunu söyleyen padişahın sırtında bir sivilce görülmüştür.

Yavuz Selim, Hasan Can’dan bu sivilceyi sıkmasını istemiştir. Hasan Can her ne kadar bu isteği kabul etmese de padişahın isteği üzerine bu çıbanı sıkmıştır.

Yapılan bu hareket Sultan Selim’in acısının artmasına ve yarasının zarar görmesine neden olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in ölümü, bu olay sonrasında 40 gün boyunca Çorlu’da başhekim Ahmed Çelebi tarafından tedavi edilmiştir.

Yara giderek büyüyüp açılırken padişahın hareket etmesi zorlanmıştı. Yavuz Sultan Selim 21 Eylül 1520 tarihi Cuma akşamında Çorlu’nun Sırt Köyü’nde 54 yaşında hayatını kaybetmiştir

Yavuz Sultan Selim Hakkında Bilgiler

Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

Babası: Sultan İkinci Bayezid
Annesi: Gülbahar Hatun
Doğumu: 10 Ekim 1470
Ölümü: 21-22 Eylül 1520
Saltanatı: 1512 – 1520
Devlet Sınırları: 6.557.000 km2
Erkek çocukları: Kanuni Sultan Süleyman
Kız çocukları: Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Sah Sultan
Ölüm Sebebi: Kanser

Yavuz Sultan Selim Kimdir sorusuna cevap vermeye gayret ettik. Aşağıdaki linklerde diğer Osmanlı Padişahları ‘nın bilgilerinide bulabilirsiniz.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ps_dfgiXbiU

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. Akil Hoca dedi ki:

    8 Yıla bir çok zaferler sığdıran büyük hükümdar, büyük savaşçı, Osmanlıyı 3 kıtaya yayan deha. Hilafeti Mısır’dan İstanbul’a taşıyarak 4 asır “islamın sancaktarlığı” nı Osmanlı Devletine getirmiştir.

  2. Göksu Uzun dedi ki:

    Yavuz Sultan Selim özellikle doğuya yaptığı seferleriyle diğer padişahlardan ayrılıyor. Açıkçası Yavuz Sultan Selim’in hayatını okuduğumda çok az sürede büyük başarılar elde ettiğini gördüm. Yavuz Sultan Selim’in oğlunun da Osmanlı İmparatorluğu’nun en iyi padişahlarından birisi olması, Yavuz Sultan Selim’in iyi bir padişah ve baba olduğunu kanıtlıyor bence:)

  3. Emre dedi ki:

    Yavuz Sultan Selim gerçekten de Osmanlı’yı ileriye götüren nadir padişahlardan biridir. Şüphesiz ki bunda Gülbahar Hatun’un da yaptığı şeylerin çokça katkısı var

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler