Türk Tarihi

Türk tarihi, türklerin tarihi, türk tarihi özet, türk tarihi filmleri, türk tarihi ve kültürü, türk tarihi savaş filmleri, türk tarihi ile ilgili kitaplar, türk tarihi kurumu, türk tarihi belgeseli, türk tarihi soruları, türk tarihi eserleri, türk tarihi kronolojisi, türk tarihi dönemleri, anadolu türk tarihi, gerçek türk tarihi, genel türk tarihi, yakın türk tarihi

Türk Tarihi – Türklerin Tarihi, Tarih sayfasına adını tabiri caiz ise altın harfler ile yazdıran Türkler bugüne kadar pek çok devlet kurmuştur.
Toplam 17 devlet kurmuştur. Türklerin kurduğu sonuncu devlet ise bugün sınırları içerisinde yaşanılan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Türk Tarihi

Türk Tarihi Dönemleri

 • Bilinen ilk Türk topluluğu iskitlerdir.
 • İlk düzenli ordu sistemini Mete Han getirmiştir.
 • Türkler at biniciliğini ok kullanmasını çok iyi derece bilirlerdi.
 • Orta Asya Türklerinde göçebe yaşam tarzı vardı.
 • İlk yazı belgeler Kutluk II.Göktürk Devleti’ne aittir.Bunlar Orhun Kitabeleri.
 • Türk adı ile kurulan ilk devlet Göktürk Devletidir.
 • Kutluk Kağan tarafından II.Göktürk kurulmuştur.
 • II.Göktürk Devletinin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
 • Orhun Yazıtları Bilge Kağan döneminde yazılmıştır.
 • II.Göktürk Devleti Uygur, Basmil ve Karluk saldırıları ile yıkılmıştır.
 • En uygar Türk Devleti Uygurlar’dır.
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar’dır.
 • Kağıt ve matbaayı kullan ilk Türk Devleti Uygurlar’dır.
 • Avrupa Hun Devleti Macaristan civarında kurulmuştur.
 • Gazne devleti 963 yılında kurulmuştur ve Afganistan ile Pakistan’a yayılmışlardır.
 • 1042 yılında Karahanlı Devleti doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür.
 • Hazar Kağanlığı Ruslar ve Bizans tarafından 1016 yılında kaldırılmıştır.
 • Selçuklu Devleti 1038 yılında Horasan’da kurulmuştur.
 • 1085 yılında Suriye Selçuklu Devleti kurulmuştur.
 • Kösedağ Muharebesinde 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar tarafından bozguna uğratılmıştır.
 • 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulmuştur.
 • Edirne 1361 Osmanlı Devleti tarafından alınmıştır.

Mete Han – Oğuz Kağan

Mete Han - Oğuz Kağan

Türkler bu zamana kadar Büyük Hun devletinden Avrupa Hun Devleti’ne kadar kurduğu bu devletler ile döneminde diğer devletlere göre zirvede yer almıştır. Örneğin Asya Hun Devleti ünlü hükümdarı Oğuz Kağan (Mete Han) ile zirveyi görürken Avrupa Hun Devleti ise zirvenin en tepesini ünlü hükümdarlarından Attila ile yaşamıştır. 

Türklerin Tarihi özet

Türklerin tarihi özet kısmı olarak pek çok başarının tarih sahnesinde sergilendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Türkler bu kadar çok devlet kurmasına ve hemen hepsi ile döneminde zirve yaşamasına karşılık bu devletlerden iki tanesi daha da çok dikkat çekmektedir. Bunlar Selçuklular ve Osmanlılardır. Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan Alparslan’ın 1071 yılında Bizans ile Malazgirt ovasında girdiği Malazgirt Savaşı’nı kazanmasıyla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

Evet, Osmanlı Devleti’ne kadar bilinmesi gereken başlıca önemli olayları inceledik.Şimdi aşağıda size konuyla alakalı Türk Tarihinin başlangıcını haritalarla göstermek istiyoruz.

Türklerin Anadolu Tarihi

Türklerin Anadolu Tarihi

Böylelikle Türklerin Anadolu tarihi sayfasındaki ilk izler görülmeye başlanmıştır. Dikkati çeken iki devlet olan Selçuklular ve Osmanlılar arasındaki zirve ise Osmanlılara aittir. Osmanlılar özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde topraklarının en geniş olduğu dönemi yaşamıştır. Osmanlı Devleti, hükümdarlarının yanı sıra zeki ve nitelikli yöneticileriyle Türk tarihinde kurulan diğer devletlerden bariz bir şekilde ayrılmıştır.

Türklerin En iyi Dönemi

Türklerin En iyi Dönemi

Osmanlı maliyesinin en zengin olduğu dönem ise Kanuni Sultan Süleyman’ın babası olan Yavuz Sultan Selim dönemine aittir. Ancak tüm bu mükemmel yönetime rağmen ilerleyen yıllarda devletin Avrupa’daki gelişmelere duyarsız kalarak yerinde sayması da bu Osmanlı’nın sonunu hazırlamıştır. Daha sonra ise 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur ve günümüze kadar gelmiştir. 

Türklerin Gizli ve Gerçek Tarihi

Yukarıda bahsedilen konulara ek Türk tarihinde pek çok gizli ve gerçek olan olgular vardır. Bunlar Türklerin gizli tarihi ve Türklerin gerçek tarihi bölümünü oluşturmaktadır. Örnekler vermek gerekirse tarihçilerden başlayabiliriz. Dünya tarihinde bilinen ilk tarihçi olarak Heredot kabul edilir. Halbuki Heredot’tan önce Türk tarihçiler vardır.

Bu kanıya yazıtlara bakılarak varmak mümkündür. Mesela General olan Türk tarihçi Önre Binabası öne çıkmaktadır. Fakat batılı araştırmacı kişiler bu tür gerçekleri görmezden geldiğinden insanların çoğu bunları bilmemektedir.

Ek olarak Türklerin inancından bahsedebiliriz. Orhun Yazıtları‘na bakılırsa Şamanizm etkisinden ziyade farklı ve tek tanrılı bir inanç sistemi olduğu açıkça görülmektedir.

Türklerin Yakın Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti

Türklerin kurdukları devletler ile yüzyıllar boyunca ilerlemesinden yola çıkarak bugün sınırları içerisinde yaşanılan Türkiye Cumhuriyeti’nin yalnızca şu an itibariyle o devletlerin hiçbiri kadar yaşının olmadığını ve dolayısıyla kurtuluş savaşı ve cumhuriyetin kuruluşu gibi birtakım olayların Türklerin yakın tarihi içerisinde yer aldığı rahatlıkla söylenebilir.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanlar ile aynı tarafta yer almasından ve mağlup düşmesinden sonra Osmanlı devleti dağılmıştır. 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak kurtuluş savaşını başlatmasıyla milli mücadele dönemi başlamıştır. 

Yaklaşık 4 yıl süren bu dönem sonunda Türkler tarih sahnesinde daha önce gösterdiği gibi yine bağımsızlığını elde etmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti devleti resmen kurulmuştur. II. Dünya Savaşı’nda ise tarafsız kalan Türkler, dolaylı yoldan olsa da olumsuz etkilenmiştir.

Nüfus çoğalamamış ve 1960’lı yıllara kadar nüfusta ciddi anlamda bir yetersizlik hakim olmuştur. Ayrıca Türklerin yakın tarihi alanında yaşanan gelişmelerde 1961 ve 1982 anayasaları damga vurmuştur. Özelikle 1973’te Kıbrıs harekatından sonra 12 Eylül 1980 tarihindeki askeri darbe ülkede çok büyük bir etki yaratmıştır.

Zira bu kısımda çok sayıda siyasi tartışma yaşanmıştır. Sonuç olarak Türklerin önceki devletlerinde yaşadığı bazı huzursuzlukların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de yaşandığı ve bunların dönem dönem ortaya çıktığından söz edilebilir.

Türk Tarihi
Türk Tarihi

Haritalarla Türk Tarihi

Türk Tarihi Haritaları

Türk Tarihi Belgeseli

Türk Tarihi Belgeseli

Türk Tarihi ‘nin en iyi dönemi Osmanlı Devleti yükselme Dönemi ‘dir. Daha öncesinde Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi yer almaktadır. Son olarak ise, Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi vardır. Tüm bu dönemler Türk İslam Tarihi ‘nin en kutlu, en yüce, en şanlı dönemleridir.

Kaynaklar:
https://youtu.be/IqW-N3A7KCQ
https://youtu.be/_KmfhURrAuY

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler