Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, haritası, padişahları ve önemli olayları, osmanlı yükselme dönemi haritası, osmanlı haritası, osmanlı tarihi, osmanlı kuruluş dönemi haritası, osmanlı en geniş haritası, osmanlı tarihi haritası, osmanlı en iyi dönemi haritası, osmanlı kuruluş dönemi haritası, osman bey dönemi osmanlı haritası, osmanlının en iyi dönemi haritası, osmanlı toprakları haritası, osmanlı devleti en geniş sınırları haritası

Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1453 İstanbul’un Fethinden 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar geçen süreci kapsamaktadır. Bu dönem Osmanlı Devleti’nin gücünün tüm dünyada tanındığı ve Osmanlının imparatorluk haline geldiği dönemdir.

Çoğu kaynakta Osmanlı yükselme dönemi ‘’İmparatorluk Dönemi’’ olarak da geçmektedir. Bu dönemde Osmanlı gerek siyasal, gerekse ekonomik ve sosyal açıdan güç sahibi olarak dünyaya bu gücünü göstermiştir.

Tarihi kayıtlarda yer alan bilgilere göre 1453 İstanbul’un Fethi ile başlayan yükselme dönemi Sokullu Mehmet Paşanın ölümü ile sona ermektedir. III. Murat döneminde yaşanan bu olay yükselme döneminin sona ermesi ile duraklama döneminin başlangıcı olarak anılmaktadır.

Osmanlı Devleti Yükseliş dönemi haritası İstanbul’un Fethi ile oluşmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti haritası, duraklama sürecine kadar geçen zamanda alınan topraklar ile haritadaki Osmanlı toprakları hayli genişlemiştir.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

 • Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
 • II. Bayezid (1481-1512)
 • Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 • Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 • II. Selim (1566-1574)
 • III. Murad (1574-1595)
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

Yükselme dönemi Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümü olan 1579 yılında sona ermektedir. Osmanlı Devleti yükseliş dönemi padişahları Fatih Sultan Mehmed ile başlayan süreç III.Murad ile son bulmuştur. Bu süreçte Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk haline gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmed Dönemi

İkinci kez tahta çıkan Fatih Sultan Mehmed ilk olarak İstanbul’un fethi için hazırlıklar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un Fethi için yaptığı hazırlıklardan bazıları şunlardır;

 • Rumeli Hisarını yaptırmıştır
 • Şahi adında toplar döktürmüştür
 • Tekerlekli kuleler yaptırmıştır
 • Güçlü bir donanma hazırlamıştır.

İstanbul’un Fethinin en önemli nedeni devletin toprak bütünlüğünü sağlamak istemesidir.
Bununla birlikte Hz. Muhammed’in (s.a.v) İstanbul’un fethi ve bu fethi yapacak olan komutan ile ordusunu övmesi de dini neden olmuştur. İstanbul’un fethine neden olan siyasi neden İstanbul’un ticari merkez olması açısından sahip olduğu jeopolitik konumudur.

İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihi açısından unutulmaz sonuçları olmuştur. Osmanlı yükselme dönemi savaşları arasında İstanbul’un fethinin önemli sonuçları şunlardır;

 • Osmanlı Devleti’nin iki kıta arasındaki toprak bütünlüğü sağlanarak Boğazların egemenliği Osmanlı’ya bırakılmıştır.
 • Osmanlı Devleti yükselme döneminin başlangıcı olan İstanbul’un fethi ile başkent İstanbul olmuştur.
 • Osmanlı İmparatorluk haline gelmiştir.
 • Ticaret yollarının denetimi Türklere geçmiştir.
 • Bizans İmparatorluğu son bulmuştur.
 • İstanbul’un fethi ile Orta çağ sona ermiş ve Yeni çağ başlamıştır.

Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşanan diğer önemli gelişmelerden bazıları ise şunlardır;

 • Fatih Sultan Mehmed’in Kırım’ı ele geçirmesi ile Karadeniz Türk gölü haline gelerek Kırım Hanlığı Osmanlıya bağlanmıştır.
 • İpek Yolunun denetimi Osmanlı Devletinin eline geçmiştir.
 • Bu dönemde ilk kez altın para bastırılmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devleti tarihinde portresini yaptıran Osmanlı padişahları arasında ilk olmuştur.
 • Topkapı Sarayı’nın inşası yapılmıştır.

II.Bayezid Dönemi

Fetihlerin durma noktasına geldiği ve Osmanlının duraklama dönemi olarak görüldüğü II.Bayezid dönemi Osmanlı Devleti yükselme dönemi içinde önemli olaylara sahne olmuştur.

Bu dönemde Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir. II.Bayezid döneminde fetihler durma noktasına gelerek siyasi faaliyetlerde azalma yaşanmıştır. Bunun nedeni ise Cem Sultan Olayı olmuştur.

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Çaldıran Savaşı’nın kazanılması ile Şah İsmail yenilgiye uğratılmıştır. Yine bu dönem içerisinde yapılan Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları beyliği son bulmuştur.

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti’nin ilk halifesi olmuştur. Yavuz Sultan Selim Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile Memlüklülerin varlığına son vermiştir. Bu savaşlar sonucunda Baharat Yolu denetimi kazanılarak halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesi sağlanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

Osmanlı Devleti’nin zirveyi gördüğü dönem olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde iç isyanlar sıkça yaşanmıştır. Bu dönemde yaşanan iç isyanlar şöyledir;

 • Canberdi Gazali İsyanı
 • Ahmet Paşa İsyanı
 • Kalender Çelebi İsyanı
 • Baba Zünun İsyanı

Osmanlı Devleti yükselişinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi ‘nde sayısız zaferler elde etmiştir..
Belgrad’ın fethedilmesi, Mohaç Meydan Muharebesi’nin kazanılması, Hint deniz seferlerinin başarıyla sonuçlanması bu dönemin önemli olaylarıdır. Aynı zamanda bu dönemde Rodos adası alınarak Osmanlının hakimiyetine geçmiştir.

II. Selim ve III. Murat Dönemi

Bu dönemde Sokullu Mehmet Paşa sadrazamlık yapmıştır. Dönemin önemli olaylarından bazıları şunlardır;

 • Akdeniz’deki ticarete hakim olmak amacıyla Kıbrıs fethedilmiştir.
 • Yemen ve Sakız Adaları fethedilerek Osmanlıya bağlanmıştır.
 • İnebahtı Deniz Savaşı kazanılarak Fas ele geçirilmiştir.

1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile Osmanlı yükselme dönemi sona ererek duraklama dönemi başlamıştır.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Haritası
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Haritası
Osmanlı imparatorluğu yükselme dönemi haritası
Osmanlı Yükseliş Dönemi Haritası

Osmanlı Yükselme Dönemi Soru ve Cevaplar

Soru: Osmanlı Paişahları ilk kez hani hükümdar zamanında halifelik görevini üstlenmiştir?

Cevap: Yavuz Sultan Selim

Soru: Osmanlı Devleti ‘nde hangi padişahtan itibaren padişah divana başkanlık etmemiştir?

Cevap: Fatih Sultan Mehmed

Soru: Fatih Sultan Mehmed Şahnıseman medreslerini kurarak, yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet bu uygulama ile hangi amaca ulaşmak istemiştir.

Cevap: İstanbul ‘u bilim ve kültür merkezi yapmak.

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi youtube

Kaynak: Bu video Youtube üzerinden alınmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Serkan dedi ki:

  Geçmişimde buradan oraya sahip olan bir cumhuriyetin günümüzde de bu kadar çok düşmana sahip oluyor Olması beni hiç şaşırtmadı şu haritanın güzelliğine bakar mısın

  1. Mehmet ErdaL dedi ki:

   Haçlılar ile başlayan Türk’ün savaşı haçlılar ile devam ediyor. Düşman aynı ama biz şu zamanda aynı değiliz. Birlik ve beraberlik içinde olmadığımız için islamiyet sancağımızı yerden kaldıramıyoruz. Sancak gönlümüzde, kalbimizde. Ancak tekrar dünyaya göstermek gerekir. Biz göremeyiz belki ama bir elbette Rabbim bu milleti yeniden muzaffer kılacaktır inşallah.

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler