Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi, haritası, padişahları ve önemli olayları, osmanlı haritası, osmanlı tarihi, osmanlı kuruluş dönemi haritası, osmanlı en geniş haritası, osmanlı tarihi haritası, osmanlı en iyi dönemi haritası, osman bey dönemi osmanlı haritası, osmanlının en iyi dönemi haritası, osmanlı toprakları haritası, osmanlı devleti en geniş sınırları haritası

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyundan olan Osman Gazi tarafından kurulmuştur.
Bilecik Söğüt’te kurulmuş olan Osmanlı Devleti 200 yıl içerisinde büyük bir gelişim göstererek cihan devleti halini almıştır.

Osmanlılar Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında Ertuğrul Gazi yönetiminde öncelikle Karacadağ’a, sonrasında ise Söğüt ve Domaniç’e uç beyliği olarak yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi temellerini Ertuğrul Gazi dönemindeki olaylar atmıştır.

Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey Kösedağ Savaşı sonunda İlhanlı Devleti’nin zayıflaması ile birlikte 1299 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti’nin kuruluş Dönemi Padişahları kimlerdir? Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları 1299-1453 yıllarını kapsamaktadır. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları sırasıyla şöyledir;

 • Osman Gazi (1299-1324)
 • Orhan Gazi (1324-1362)
 • I. Murat (1362-1389)
 • I. Bayezit (1389-1402)
 • I. Mehmet (1413-1421)
 • II. Murat (1421-1451)
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Haritası

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Haritası
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Haritası

Osmanlı Devleti’nin Büyümesinde Etkili Olan Sebepler

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyüme nedenleri nelerdir? Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı Devleti kısa sürede hızla büyüyen köklü bir devlet olmuştur. Bu büyümede etkisi olan bazı temel sebepler bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin hızla büyümesinde etkili olan sebeplerden en önemlileri şunlardır;

 • Osmanlı Beyliği’nin coğrafi konumu
 • İskan politikası uygulanması
 • Hoşgörü politikasının benimsenmesi
 • Osmanlı Beyliği’nin güçlü merkezi otorite sistemi
 • Merkezi ve mutlak otorite anlayışına ağırlık verilmesi
 • Fetih hareketlerinde çeşitli gruplardan alınan destek
 • Tımar sistemi sayesinde sahip olunan askeri güç
 • Osmanlı ordusunun gücü
 • Bizans’a karşı yürütülen cihat ve gaza anlayışı
 • Fethedilen toprakların Türk yurdu olarak sürdürülmesi
 • Ahilerin Osmanlı’yı desteklemesi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Kısaca

Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir? Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey’dir. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Özet olarak geçecek olursak, Kayı boyuna ait olan Ertuğrul Gazi denetimindeki aşiret Selçuklular zamanında Ankara yakınlarına yerleşmişlerdi.

Sonraları Osman Bey denetimine geçen Kayı boyları Eskişehir ve Söğüt çevresinde yaşam sürmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi özet olarak Osman Gazi denetimindeki ordunun Koyunhisar Savaşı’nda Bizans tekfurlarının kurduğu orduyu yenilgiye uğratmasını kapsamaktadır.

1302’de kazanılan bu zafer Osmanlılar’ın kazandığı ilk zafer olmuştur. Osman Bey’in kurduğu Osmanlı Devleti güçlü orduları ve izlediği siyaseti ile altı asır boyunca ayakta kalmayı başarmıştır.

Osman Bey Dönemi

Osmanlı devleti kuruluşu Osman Bey dönemi, Osmanlı Devleti için aşiret sisteminden beyliğe geçiş dönemidir. Osman Bey bu dönemde beyliğin sınırlarını batıya doğru genişletmeyi başarmıştır.

Söğüt, Bilecik, Akhisar, Karacahisar ve İnegöl Osman Bey döneminde Osmanlı toprakları olmuştur.
Bizans ordusu ile yapılan Koyunhisar Savaşı sonunda savaşı Osmanlı’nın kazanması ile Bizans’a karşı ilk zafer elde edilmiştir. Osman Bey dönemi içinde yaşanan ilklerden bazıları;

 • İlk kez bakırdan Osmanlı parası bastırılmıştır.
 • İlk Osmanlı vergisi konulmuştur.
 • İlk kez kadı ataması bu dönemde yapılmıştır.

Orhan Bey Dönemi

Osmanlı Devleti kuruluşu Osman Bey dönemi, Osmanlının beylikten devlet sistemine geçtiği süreç, Orhan Gazi dönemini kapsamaktadır. 1326 yılında Bursa, Orhan Bey ve ordusu tarafından fethedilerek başkent yapılmıştır.

Bu dönemde balkanlarda ki ilk toprak parçası olarak Çimpe Kalesi fethedilmiş ve Rumeli’ye geçiş sağlanmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ‘’Sultan’’ ünvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey olmuştur.

Bu dönemde ilk divan teşkilatı kurulmuş ve vakıf örgütü oluşturulmuştur. Ayrıca Orhan Bey döneminde ilk kez vezirlik makamı oluşturularak bu makama Alaeddin Paşa atanmıştır.

I.Murat Dönemi

Anadolu Türk Birliği’ni kurmayı amaç edinen I. Murat 1363 yılında kazandığı Sazlıdere Savaşı ile Edirne’yi fethederek 1365 yılında burayı başkent ilan etmiştir.

Bu dönemde yapılan ilk Osmanlı-Haçlı savaşı olan Sırpsındığı Savaşının kazanılması ile Rumeli ve çevresinde Türklerin hakimiyeti kesinlik kazanmıştır.

Birinci Murat döneminde taht kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmek amacı ile ‘’ülke padişah ve oğullarınındır’’ anlayışı getirilerek veraset sisteminde değişiklik yapılmıştır.

İlk kez Yeniçeri Ocağı ve Acemi Oğlanlar Ocağı kurulmuştur. Tımar sistemi uygulanmaya başlanmış ve ilk kez kazaskerlik makamı oluşturulmuştur. 1. Murat Dönemi ilk kez maliye teşkilatının kurulduğu ve ilk defterdar atamasının yapıldığı dönemdir.

Ayrıca bu dönemde Germiyanoğullarından çeyiz karşılığında, Hamitoğullarından ise para karşılığından toprak alımı yapılmıştır. 1. Murat Dönemi Osmanlı Devleti kuruluş dönemi haritası için önemli adımların atıldığı dönüm noktalarından biridir.

Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid döneminde Kütahya merkezli olarak Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur. Yıldırım Beyazıt ilk kez İstanbul’u kuşatmış fakat almayı başaramamıştır. Haçlılarla Niğbolu Savaşı yapılarak büyük bir zafer elde edilmiştir.

Ankara Savaşı yapılmıştır ve Yıldırım Bayezit bu savaşta esir düşmüştür. Ankara Savaşı sonrasında I. Mehmed dönemine kadar Fetret Devri adı verilen bunalımlı bir dönem yaşanmıştır.

Mehmet Çelebi Dönemi

Çelebi Mehmet Ankara Savaşı’ndan sonra bozulan devlet otoritesini tekrardan sağlayarak Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak tarihe kazınmıştır.

Bu dönemde yaşanan en önemli gelişme 1419 yılında yaşanan Şeyh Bedreddin İsyanı olmuştur. Bu isyan Osmanlı Devleti’nde yaşanan ilk dini ve sosyal içerikli isyan olması bakımından önem taşımaktadır.

II.Murat Dönemi

İkinci Murat ilk olarak amcası olan Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırarak amcasını öldürmüştür. Bu dönemde İstanbul ilk kez donanma olarak kuşatılmıştır.

Kuşatma sırasında II. Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyanı ile kuşatma kaldırılmıştır. II. Murat isyan çıkaran kardeşini boğdurtmuştur.
Bu dönemde Balkanlarda yaşanan yenilgiler Osmanlı Devleti’ni zorlu bir sürece sokmuştur. Haçlılarla Edirne Segedin Anlaşması yapılmıştır.
Bu anlaşma Osmanlı’nın Balkanlarda imzaladığı ilk anlaşma olması açısından önemlidir.

Osmanlı Devleti Tarihi ‘nde tahtını gönüllü olarak terk eden ilk padişah II. Murat olmuştur. II. Murat tahtını 12. yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır.

Bu dönemde Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Edirne’de devlet adamı yetiştirmek amacıyla Enderun Mektebi açılmıştır. Edirne’de ilk yeniçeri ayaklanması olan Buçuktepe İsyanı çıkarılmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Akil Hoca dedi ki:

  İlk 10 padişah’ın “Deha” seviyesinde olması Osmanlıyı 600 yıl yaşattı. Sonra gelen “padişahlar” hazırı tükettiler. Yeniçeri’ye ve devletin üst kademelerine “sızan” devşirmeler imparatorluğun sonunu getirdi.

  1. akilsiz hoca dedi ki:

   623 yıl

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler