Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, haritası, padişahları ve önemli olayları, osmanlı devleti gerileme dönemi haritası, osmanlı devleti gerileme dönemi padişahları, osmanlı devleti gerileme dönemi sebepleri, osmanlı gerileme dönemi nedenleri, osmanlı haritası, osmanlı tarihi, osmanlı kuruluş dönemi haritası, osmanlı devleti duraklama dönemi, osmanlı tarihi haritası, osmanlı toprakları haritası

Osmanlı Devleti gerileme dönemi, duraklama yada dağılma dönemide denebilir. Islahatları ve antlaşmaları nelerdir? Osmanlının büyük toprak kayıpları yaşadığı ve güç kaybettiği gerileme dönemi 1699 Karlofça Antlaşması ile başlayıp, 1792 Yaş Antlaşması’na kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Osmanlı Devleti gerileme dönemi özellikle Rusya ile önemli olayların yaşandığı tarihi bir süreçtir. Bu dönemde Rusya, Avusturya, Venedik, İran ve Fransa ile önemli mücadeleler yaşanmıştır.

Gerileme döneminde Osmanlı Devleti ’nin gücünü ayakta tutabilmek için çeşitli politikalar izlenmiştir. Gerileme döneminde yaşanan olaylar 1703 Edirne Vakası ile başlamaktadır. Bu dönemde yaşanan siyasal gelişmelerden bir diğeri 1711 Prut Savaşı olmuştur.

Savaş sonunda yapılan Prut Antlaşması ile Azak Kalesi ve çevresinin Osmanlı Devleti’ne verilmesi kararlaştırılmıştır. Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurmayacağı ve Lehistan’ın iç işlerine karışamayacağı konusunda anlaşma sağlanmıştır. Prut Antlaşması’nda yer alan maddelerden bir diğeri de Çar Petro ve ordusunun serbest bırakılmasıdır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti ’nin 17. yüzyılın sonuna doğru yaşamaya başladığı gerileme dönemi özellikle 18. yüzyılı kapsamaktadır. Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları sırası;

 • II. Mustafa (1695-1703)
 • III. Ahmet (1703-1730)
 • I. Mahmut (1730-1754)
 • III. Osman (1754-1757)
 • III. Mustafa (1757-1774)
 • I. Abdülhamit (1774-1789)
 • III. Selim (1789-1807)
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Haritası
Osmanlı imparatorluğu Gerileme Dönemi Haritası
Osmanlı imparatorluğu Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Islahatları

18. yüzyılda yaşanan gerileme dönemi Osmanlı Devleti ’nin çeşitli politikalar uygulamasına neden olmuştur. Bu dönemde uygulanan politikalar ile Osmanlının kaybettiği topraklar ve güç yeniden kazanılmaya çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Politikası

Dış Politika: Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak. Varlığını devam ettirme amacıyla batıda Avusturya ve Venedik, doğuda ise İran ile savaşlar yapılarak mevcut toprakları elde tutmak amaçlanmıştır.

İç Politika: Gerileme döneminde Pasarofça Anlaşması itibariyle Avrupa’dan geri kalındığı kabul edilerek Avrupa’nın bilim ve teknolojisi örnek alınmıştır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Sebepleri

Osmanlı Devleti Gerileme Sebepleri
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Sebepleri

Merkezi Yönetimin Bozulması

Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi yaşamasının en önemli sebeplerinden birisi merkezi yönetimin bozulmasıdır. Merkezi yönetimin bozulmasına neden olan etkenlerden en önemlileri şunlardır;

 • Devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan şehzadelerin devletin başına geçmeleri
 • Küçük yaşta tahta çıkılması
 • Saray kadınları ve ağalarının padişahların tecrübesizliğinden faydalanarak devlet yönetiminde rol oynamaları
 • Rüşvet ve iltimas yoluyla önemli makamların dağıtılması merkezi yönetimin bozulmasına ve iç isyanlara neden olmuştur.

Ekonominin Bozulması

Gerileme döneminde rol oynayan bir diğer etken Osmanlı Devleti’nin bozulan ekonomisi olmuştur. Osmanlı Devleti gerileme dönemi sebepleri arasında yer alan ekonominin bozulmasına neden olan etkenler şunlardır;

 • Coğrafi keşifler nedeniyle ticaret yollarının yönünün değişmesi ve gümrük vergilerinde yaşanan azalma
 • Avusturya ve İran’la yapılan savaşlar için yapılan harcamalar
 • Avrupalı devletlerin kapitülasyonları sömürü aracı olarak görmesi
 • Artan saray masrafları
 • Vergilerin artması ile birlikte köylü halkın vergi ödemeyerek tarımsal üretimi bırakması gibi nedenler Osmanlı ekonomisinin bozulmasına yol açmıştır.

Askeri Sistemin Bozulması

Osmanlı Devleti’nde askeri sistemin bozulması III. Murat döneminde kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alımları ile başlamıştır. Diğer nedenlerden bazıları ise şöyledir;

 • Askeri alanda bilgi sahibi olmayanların komutanlık rütbesine getirilmesi
 • Yeniçerilerin geçim sıkıntısı nedeniyle askerlik dışındaki işlerle uğraşması
 • İltizam sisteminin yaygınlaşması ile tımar sisteminin önem yitirmesi
 • Avrupa harp teknolojisinde yaşanan gelişmelerin takip edilmemesi

Sosyal Alandaki Bozulmalar

Tımar sisteminin önemini kaybetmesi ve Anadolu’da yaşanan Celali isyanları nedeniyle halkın devlete güveninin azalması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Osmanlı gerileme dönemi nedenleri arasında köyden kente göçün artması nedeniyle İstanbul gibi şehirlerde işsizlik yaşanması gibi durumlar da etkili olmuştur.

Eğitim Sisteminin Bozulması

Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde eğitim sisteminde de çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır;

 • Avrupa eğitim sistemindeki yeniliklerin takip edilememesi ve medreselerin çağın gerisinde kalışı
 • Çoğu kişiye medrese eğitimi almadığı halde ilmi rütbe verilmesi
 • Yeni doğan çocuklara verilen müderrislik unvanı ve beşik uleması olarak adlandırılan bir sınıfın ortaya çıkması eğitim sisteminde bozukluklara yol açmıştır.

Dış Etkenler

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramayarak Avrupa’nın gerisinde kalması gerilemenin önemli nedenlerindendir. Bununla birlikte Avrupalıların Haçlı anlayışını benimseyerek Osmanlı İmparatorluğu’na saldırmaları da gerileme sürecinde rol oynamıştır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi padişahları, dağılma, haritası, ıslahatları, sebepleri, nedenleri, etkenleri, antlaşmalarını anlattık. Aşağıda ki bağlantılarda şunları okuyabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler