İslam Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri, islamiyet öncesi türk devletleri, bilinmesi gerekenler, soru, çıkmış sorular, kpss, pdf, ders notları

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri, Türk kelimesi ne demektir? Türk ne anlama geliyor? Türkün anlamı nedir?
Türk kelimesinin anlamı, güçlü, kudretli ve kuvvetli demektir.Ayrıca Türk kelimesinin anlamı doğan, üreyen, çoğalan demektir.

islam öncesi türk tarihi ve devletleri
islam öncesi türk tarihi ve devletleri

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Devletleri

 • İlk kez Orhun Abidelerinde Türk olarak yazılmıştır.
 • Dünyada ilk Türk topluluğu İskitler (Sakalar) dır.Devlet kuramamışlar.
 • Türkler ilk devletini boyların birleşmesiyle kurmuşlardır.
 • İlk Türk Devleti Asya Hun-Büyük Hun devletidir.
 • Büyük Hun Devleti öncesi Orta Asya ırklarına “Turani” ve ya “iki nehir arası” antropolojik ırkı adı verilmiştir.

İslam öncesi Türk Devletleri çeşitli boyların ve hanlıkların birleşmesinden oluşmuşlardır.Türk Devletleri boyların birleşmesi ile çok çabuk bir şekilde kurulabildiği gibi boylar arası mücadeleler yaşayarak çok çabuk bir şekilde de yıkılmışlardır.

Yıkılma sebepleri:

 • Türkler bağımsızlığına düşkündürler, tabi ki boylarda bu istektedir.
 • Çin entrikaları sonucu boylar ya da Tiginler arası iç savaş çıkmıştır.

İlk Türk Devletleri

 • Büyük Hun (Asya Hun Devleti)
 • I.Göktürk (Köktürk) Devleti
 • II.Göktürk (Köktürk) Devleti (Kutluk)
 • Uygur Devleti

İskitler (Sakalar)

 • Bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğudur.
 • Savaştığı ve karşılaştığı devletler: Med, Pers, Asur, Urartu, Anadolu, Suriye, Mısır.
 • İskit Yunan ilişkisi sonucu Amazon kadınları efsanesi ortaya çıkmıştır.
 • Alp Er Tunga destanını yaptılar.

İlk Türk Devleti

İslam öncesi İlk Türk Devleti Büyük Hun Devletidir.

 • Orta Asya‘da ki Türk boylarını birleştirerek tek çatı altında toplayan ilk hükümdar Teoman’dır. (Siyasi Birlik)
 • Teoman’ın oğlu Mete Han (Oğuz Kağan) ilk düzenli Türk ordu sistemini oluşturmuştur.Bu sisteme “onlu sistemi” denir.
 • Günümüzde bizim ve bir çok devletin askeri sisteminde örnek alınmıştır.(Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı)

İkili Sistem
Devletin merkez yerine doğu ve batı şeklinde yerinden yönetilmesidir.Doğu ya da merkezde “hakan” bulunur.Batıda ise “Yabgu” bulunurdu.
Veraset Sistemi
Yönetimin nasıl değiştireceği ve hükümdarın belirlendiği sistemdir.Ama ilk Türklerde bu belirsiz olduğu için taht kavgaları olmuştur.Veraset sistemini ilk defa düzenleyip taht kavgalarını önlemeye çalışan Türk Devleti Osmanlı’dır.

Türklerin Yaşam Tarzları

 • Göçebe yaşam tarzları vardır.Hayvan otlatmak için yaylacılık yapılırdı.
 • İklim ve yaşam şartlarından dolayı tarım çok kısıtlı olmuştur.
 • Demircilik ve taşınabilir el sanatlarında gelişmişlerdir.
 • Atı ve oku iyi kullanmışlardır.
 • Uygurlara kadar mimari eserleri yoktur.

Orta Asya Türk Devletleri

 • Türklerde yarı göçebe yaşam tarzı vardır.Yaylak kışlak sebebi coğrafi koşullar.
 • Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır.Bu anlayış ilk Türk devletlerinin ömrünün kısa olmasına ve çabuk yıkılmalarına sebep olmuştur.
 • Türk devletlerinde ilk yazılı belgeler Kutluk (II.Göktürk) Devleti’ne aittir.Orhun Kitabeleri.

Göktürk

 • Türk adı ile kurulan ilk Türk Devletidir.
 • Ülke prensler arasında paylaşılmıştır.Ülkenin doğusunu Bumin Kağan, batısını İstemi Yabgu yönetti.
 • Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağladılar.

Daha fazla bilgi alabilmek için Göktürkler ile ilgili makalemize bakabilirsiniz.

II.Göktürk (Kutluk)

 • Kutluk Kağan tarafından kuruldu.
 • En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
 • Bu dönemde Orhun Yazıtları yaptırılmıştır.
 • Uygur, Basmil ve Karluk saldırıları ile yıkılmıştır.

Uygurlar

En Uygar Türk Devletidir.

 • Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk Devletidir.
 • Tarım ile uğraşmışlardır.
 • Mimari eser bırakmışlardır. (Mabet)
 • Mani dinini benimsemişlerdir.
 • Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir.
 • Uygur alfabeleri vardır. (18 harf)

Daha fazla bilgi almak için Uygurlar makalemize bakın.

Türk Göçlerinin Sebepleri

 • Orta Asya’nın çölleşmesi ve kuraklık.(Temel, ekonomik ve doğal sebep.)
 • Salgın hastalıklar, hayvan hastalıkları.
 • Taht kavgaları iç çatışmalar. (Kut anlayışı)
 • Çin ve Moğol baskıları. (Siyasi sebep)

Türk Göçlerinin Sonuçları

 • Türkler medeniyetlerini gittikleri yerlere taşıdılar.(Atı evcilleştirme, demir işleme)
 • Türklerin belli bir coğrafyası olmaması, Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.
 • Türk kültürü yayıldı.
 • Avrupa’ya giden Türkler yerleşik kültüre sahip olan Slavlar arasında asimile (dejenere) olmuşlardır.
 • Hindistan’a gidenler savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir.

Kavimler Göçü (375)

Balamir komutasında Kuzey Hunları yaptı.Sonuçları:

 • Roma zayıfladı.395’te Doğu ve Batı olarak ayrıldı.
 • Barbar kavimlerin Avrupa’ya dağılması ile bugün ki Avrupa’nın sosyal (millet) yapısı ortaya çıktı.
 • Düzen ve asayişin bozulması krallıkları zayıflattı Feodalite güçlendi.

Avrupa (Batı) Hun

 • Macaristan civarında Avrupa Hun devletini kurmuşlardır.
 • Atilla döneminde imparatorluk haline gelmiştir.
 • Doğu Roma üzerine sefer düzenleyip Margus (Konstantia) “Anatolios barışı” ile bu devleti vergiye bağlamışlardır.

islam öncesi türk tarihi ve devletleri makalemizi sonuna kadar okuduysanız daha fazla bilgilere ulaşmak için aşağıdaki makaleleri inceleyiniz.

Kaynak: zorluegitim.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Akil Hoca dedi ki:

  Mete Han ile başlayan büyük yolculuk Atilla ile Fransa’ya kadar ulaşmıştır. Büyük Roma imparatorluğunu haraca kesen Atilla ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüştür.

internetten para kazanma yolları2020 google adsense tbm arttırmak film izle hd film izle türk filmleri yabancı filmler